FOREDRAG OM MOTIVATION, UDFORDRINGER OG FORANDRINGER

SKAB MEDGANG I MODGANG

UDBYTTE AF FOREDRAGET "SKAB MEDGANG I MODGANG"

Placering i feltet –  1 NED og 1 OP 
Et enkelt værktøj til at sikre den rette placering med overblik og forudsætningerne for godt samarbejde

Styrket og forbedret evne til at rette fokus på daglige indsatsmål – for derigennem at forbedre overblikket og skabe en bæredygtig high performance-kultur

Fokus på de direkte overspringshandlinger og undskyldninger, der eksisterer i virksomheden

Flyttede overbevisninger i forhold til den traditionelle tilgang til udfordringer

Indsigt i hvad det kræver at overkomme modstand i en tid med konstant stigende konkurrence og forandring. En tankevækkende og fælles oplevelse for afdelingen med et fælles sprog til det fortsatte arbejde

Foredraget er en investering i virksomhedskultur og medarbejdertrivsel. Ved udfordringer (internt som eksternt) – hver gang det kan formindskes, har det indflydelse på bundlinjen. 

Er jeres medarbejdere rigtigt placeret i feltet?

Er Jeres medarbejdere altid placeret rigtigt i feltet...?

Eksisterer der overspringshandlinger og dårlige undskyldninger på arbejdspladsen? Hvilken adfærd vil I gerne ændre?

Mads hjælper ledere med at udvikle deres medarbejdere, så de kan fokusere på deres kerneopgaver og skaber en kultur, hvor de støtter hinanden som teams i stedet for at blive slået ud af forandringer og modgang.

Mads har holdt foredrag for ledergrupper på 8 personer, medarbejdergrupper på 30-100 personer og har stået på BREMEN Teater foran 500 mennesker.

Læs referencer på foredraget ved at trykke knappen her nedenfor.

FOREDRAG OM SAMARBEJDE, UDFORDRINGER OG FORANDRINGER

Løft motivationen, effektiviteten og tilgangen til udfordringer på arbejdspladsen

Mads Herschend arbejder med at bryde gode præstationer ned til en nem og håndterbar tilgang i hverdagen. I foredraget arbejder Mads med jeres medarbejdere i forhold til de muligheder og forhindringer, vi selv kan påvirke, når vi på kontoret sidder med nye IT-platforme, afslag fra kunder, fejlordrer og politiske regler, som vi skal forholde os til. På baggrund af sin viden fra sportens verden og mekanismerne heri og sin evne til at formidle og motivere viser Mads Herschend sine deltagere, hvordan de arbejder med positionering og placering i hverdagen. Han pakker det ikke ind som en let opgave - men giver et brugbart og enkelt værktøj til at navigere og arbejde mod en optimeret arbejdsgang.

Ledelse kan måles på bundlinjen - it's all about the people! Hvordan forbereder jeres medarbejdere sig hver dag på kommende indsatser, udfordringer og forandringer?

Forandringer er en af tidens største udfordringer – for virksomheder, teams, ledere og medarbejdere. Organisationer og arbejdspladser står i dag overfor mange forskellige udfordringer. Det altafgørende er, hvordan udfaldet af disse udfordringer bliver. Udfaldet kan man i et vist omfang påvirke - via ordentlig og fokuseret forberedelse. Derfor er konstant evaluering og opfølgning på egen indsats altafgørende.

Værktøjet ”1 NED / 1 OP” går hånd i hånd med forandringsparathed og tillader medarbejdere at gribe nye ting på forkant og være forandringsskabende. Deltagerne til foredraget får indsigten i, hvordan vi holder tempoet og undgår at falde bagud – ikke ved at holde fast i at gøre tingene, som vi plejer. Men ved at placere os ordentligt i feltet med ”1 NED / 1 OP”.

Placer jer ordentligt i feltet og skab overblikket og forudsætningerne for et stærkt samarbejde i virksomheden og afdelingen.

Brug 1 NED & 1 OP til at nå jeres opstillede mål og KPI’er. Giv jeres medarbejdere et enkelt værktøj til at optimere deres indsats i hverdagen. 

Strategi – missioner – eksekveringer –––> it's all about the people - og deres indsats i hverdagen!

"Kender du det her med, at ledere har udfordringer med medarbejdere, der lader sig slå ud af modgang, begynder at vrisse i krogene over forandringer og har svært ved at holde deres drive oppe i sådanne situationer? Ved at være i dialog med ledere og gennem foredrag for deres medarbejdere hjælper jeg med at skabe en adfærd og kultur, hvor de kan placere sig ordentligt i ”feltet” i hverdagen med evnen til at justere og tilpasse deres indsats ud fra deres opgaver og målsætning."

                                                                                                                                                            Mads Herschend

DET TAGER JERES DELTAGERE MED FRA FOREDRAGET

Foredraget "Skab medgang i modgang" om udfordringer og forandringer, overspringshandlinger og dårlige undskyldninger skaber et fælles sprog hos jeres medarbejdere og flytter overbevisninger i forhold til de udfordringer, som netop I står overfor.

I foredraget svarer Mads på, hvordan jeres medarbejdere kan øge kapaciteten og præstere på højt niveau. Deltagerne får en beretning om en stærk oplevelse, som bliver formidlet med indlevelse og humor. Det sætter gang i tankerne hos deltagerne og flytter overbevisninger i forhold til, at vi kan bevare overblikket i de pressede situationer, og til hvordan vi kan påvirke arbejdsgangen i vores hverdag positivt. 

Foredragsholder Mads Herschend leverer en ærlig fortælling, der skaber inspiration blandt deltagerne og skaber et fælles sprog til, at de kan møde udfordringer mere åbent frem for det modsatte – arbejde med deres placering i feltet. Vigtigst bliver medarbejderne nemlig introduceret for 1 NED og 1 OP - et enkelt værktøj, som vil skabe værdi i hverdagen i form af bl.a. overblik, bedre samarbejde og skarpere tilgange til projekter.

Mads tilpasser sit foredrag til sine deltagere med eksempler fra jeres hverdag, så det er aktuelt og brugbart for netop jer. Formålet med dette foredrag er at inspirere jeres deltagere til at skabe en bevidsthed om, at vi kan se på forandringer med en anden indstilling end den, vi måske normalt tilgår dem med. Så vi via aktive valg – vores placering i feltet – kan sørge for, at trivsel og fremgang er i højsædet fremfor det modsatte.

Alle deltagere bliver involveret og udfordret undervejs – ud fra hverdagsrelevante problemstillinger og med formålet at finde frem til, hvordan de som medarbejdere kan påvirke dem. Som deltager til foredraget får jeres medarbejdere indsigt i, at de selv har ansvar for at kunne gå ”1 NED eller 1 OP” for at komme fremad og være med til at få afdelingen i mål.

Foredrag om motivation, forandring og udfordringer

FORANDRINGER PÅ ARBEJDSPLADSEN

Mads Herschends entusiasme og nærværende energi kommer gennem et brændende ønske om og interesse i, at vi som mennesker kan tage gode og mindre gode valg, som har stor indflydelse på vores præstationer i vores dagligdag på arbejdet og udbyttet af disse.

Frygten for som medarbejder at lave fejl, se kundeafslag i øjnene eller overskue forandringer på arbejdspladsen holder meget ofte initiativer tilbage og placerer den ansatte bagerst i feltet, hvilket hverken gavner medarbejderen selv, kollegaerne eller afdelingen som et hold.

Foredraget ”Skab medgang i modgang” er et levende indspark, der motiverer jeres medarbejdere til at hæve overlæggeren, til at stramme kæden – og til at forvandle hverdagens forhindringer og problemer til udfordringer i stedet.

Indstillingen til at kunne overkomme udfordringer er ikke noget, man får foræret. Det er noget, man aktivt tager et valg om og begynder at arbejde med. I foredraget "Skab medgang i modgang" viser Mads, hvordan han netop selv traf valget "fremad" efter en voldsom ulykke – i stedet for at blive liggende i hospitalssengen.

Deltagerne går hjem udfordrede, underholdt og inspirerede - med flyttede overbevisninger. 

Book et stærkt og autentisk foredrag om virksomhedskultur, adfærd og indstilling med Mads Herschend, som beretter med både humor og alvor om forandringer og udfordringer på arbejdspladsen, og om hvordan vi kan vælge at håndtere dem.

Koma, brækket ryg og hjerneblødninger

Mads holder stemningsfyldte foredrag om sine erfaringer med 1 NED og 1 OP, og hvordan man arbejder med værktøjet, når man f.eks. får at vide, at man for to uger siden blev lagt i koma i 5 dage med brækket ryg og hjerneblødninger.

Dette foredrag om udfordringer, forandringer og motivation har afsæt i en ulykke, som Mads var ude for som cykelrytter i 2014 – en historie der bekræfter, hvad den rigtige placering i feltet kan gøre. Mads holder foredrag i hele Danmark, og har som foredragsholder inspireret tusinder af deltagere.

Gennem foredraget er Mads i åben dialog med deltagerne om egne og deltagernes personlige erfaringer. Foredraget varer normalt 45-60min og tilpasses efter aftale med jer.

Foredrag modgang og motivation i sportens verden

Fokus på placering i feltet

Arbejdsglæde foredragsholder

Foredragsholder Mads Herschend vil med sin historie have fokus på at kunne præstere i sit arbejde på arbejdspladsen – vejen til målene, resultaterne og veludførte opgaver er altid bygget på samme grundlag. At have fokus det rette sted. Mads' fortælling gør deltagerne opmærksomme på perspektiver og måder at angribe pressede situationer – øget motivation og lysten til at nå opsatte mål er i højsædet.

Vi har måske tidligere roligt kunne følge med og fremdeles befinde os i vores komfortzone. I dagens Danmark skal vi dog kunne spise forandringer og udfordringer til morgenmad. Og udviklingen på både arbejdspladser og i hjemmet kommer ikke til at gå langsommere fremadrettet. Placer jer rigtigt i feltet med 1 NED og 1 OP.

Grib forandringerne på arbejdspladsen

Så at begynde at indstille vores mindset og arbejde med at ville fremad er ikke svært at argumentere for. Når vi skal implementere forandringer hos os selv og i vores netværk, så møder vi ofte modstand og undren. Forandringer og nye tiltag medfører naturlige frustrationer hos de implicerede, netop fordi de bliver presset ud af deres trygge rammer i hverdagen. Frustrationen er ofte et udtryk for manglende overblik og kontrol over situationen. Det er nemt at have overskud og være ovenpå, hvis intet forandres. Men i dagens Danmark kan vi sjældent lade tingene stå uændrede hen. Derfor er vores placering i feltet og på arbejdet altafgørende – så vi kan have overblikket og lade udfordringer fylde mindre i det store billede.

Foredraget om motivation, forandringer og arbejdsglæde

ET FOREDRAG DER FLYTTER OVERBEVISNINGER

Vil du høre mere?
Har du en forespørgsel til Mads og vil gerne høre mere? Så kontakt uforpligtende Mads her:

KONTAKT

 

Mads Herschend
Tlf: 2616 1019
E-mail: foredrag@madsherschend.dk

book foredragsholder athenas