Mads Herschend - Ikke bare en foredragsholder.
Mads skaber en ændret adfærd.

Nå jeres målsætninger og skab resultater hos jeres medarbejdere med fokus på indsats og adfærd. Få indsigt i samarbejde, vaner og forandringer baseret på adfærdsforskning med foredrag, der flytter overbevisninger. Det hjælper jeg jer med.

Mads Herschend Referencer

Gør jeres medarbejdere dygtigere til at arbejde som et hold, når nye opgaver, forandringer eller udfordringer presser på

Som adfærdsmekaniker blander jeg mig ikke i jeres strategi.
I stedet puffer jeg til jeres kultur og den adfærd, der eksisterer – for at disse støtter op om jeres målsætninger.

Det er medarbejderne, der kan gøre strategien til virkelighed.

Det er deres adfærd, der hver dag sikrer, at man opnår en synergieffekt mellem evaluering / forberedelse og den efterfølgende eksekvering ––> og herigennem løfter den samlede præstation i hverdagen. 

Brug 1 NED & 1 OP til at nå jeres opstillede mål og KPI’er. 

Placer jer ordentligt i "feltet" og giv jeres medarbejdere et enkelt værktøj til at optimere deres indsats i hverdagen.  

Bryd udfordringer og svære situationer ned i konkrete tiltag! 

Det er de små ting, vi hver dag gør, der gør forskellen! 

Martin Vendelbo om foredrag med Mads Herschend

 ... Vi var meget tilfredse med Mads' besøg hos os i Beredskabsstyrelsen.
Vi oplevede foredraget som en inspiration til og indsigt i, at vi ikke alle kan trække hele tiden – men at vi derimod  lykkes bedst, når vi formår at udnytte hele bredden på holdet. Erfaringer fra sportsverdenen viser ofte, at succes ligger gemt i evnen til at udnytte bredden maksimalt – og eksekvere på de rette tidspunkter.
Dette formidlede Mads på en klar og original måde med referencer og paralleller fra cykelsporten.
Tak for dit besøg.

 Martin Vendelbo – stabschef i Beredskabsstyrelsen Sjælland

Udtalelse foredragsholder

Jeg hjælper arbejdspladser med at
skabe ændringer og skabe resultater

Som adfærdsmekaniker rådgiver jeg og flytter overbevisninger i danske og internationale virksomheder om vaner og forandringer.

Få indsigt i adfærdsændringer og om at placere sig godt i "feltet" på arbejdet i forhold til udfordringer, irritationer, kollegaskab og forandringer. 

I foredragene tager jeg udgangspunkt i jeres situation og jeres medarbejdere involveres undervejs i diskussioner.

Hvad får I ud af et foredrag med Mads Herschend?

Redskaber til adfærdsændringer baseret på nyeste forskning

Jeg formår at skubbe til folk på en måde, der får dem til at tage handling og gøre en forskel i forhold til deres hverdag og arbejde

Styrket og forbedret evne til at rette fokus på daglige indsatsmål

Få succes med en virksomhedskultur med højnet fokus på samarbejde og medarbejdernes trivsel

... Tak for et godt indlæg! Vi oplevede stor tilfredshed blandt vores 80 medarbejdere i CIMT i Region Hovedstaden efter foredraget med Mads Herschend.
Han er humoristisk – og er en sjov formidler, der formår at koble de underholdende elementer sammen med input, der giver stof til eftertanke. Vi oplevede mange gode pointer i oplægget fra Mads, som skabte gode dialoger undervejs i foredraget og talte ind i vores hverdag."

Konsulent i CIMT – Region Hovedstaden

Region H foredrag

Det siger mine tidligere kunder

... Forrygende og spændende, energifyldt og relevant foredrag, som med en uventet vinkel dragede rammende paralleller til den måde, vi vælger at agere på ift. forandringer og udfordringer. Vi fik sat tankerne i gang i forhold til de små ting, vi kan gøre for at spille hinanden gode, og tanker om hvordan vi påvirker hinanden på tværs af organisationen. Mads' fokus 1 OP/1 NED er allerede en del af vores kommunikation og fællessprog.

Royal Unibrew

 ...Forandringsledelse er noget, vi arbejder med hver eneste dag. Dels for at sikre at vores ambitiøse mål nås, men også for at udvikle os selv og virksomheden. I forandringsprocesser er det ofte svært at få alle med. Men via eksempler fra hans tidligere karriere som cykelrytter var Mads på en indlevende og engageret måde god til at perspektivere til vores hverdag og give os nogle simple og effektive værktøjer, som vi alle kan bruge i en travlt hverdag.”
Arla Food

…Underholdende og skarpt indlæg fra den unge mand – der blev grinet ved alle bordene, samtidigt med at vi hver især fik redskaber med hjem i forhold til vores arbejde. Koblingen til vores hverdag blev tydeligt skabt med 1 NED og 1 OP. Mads var super motiverende og inspirerende. Tak for en rigtig god start på vores kursusdag…”
Carl-Ras

… Mads formåede med stor energi, humor og gode analogier fra cykelverdenen at få samtlige deltagere til at reflektere over sin egen indstilling og tilgang til sit arbejde.
Det var et perfekt afsæt for os, der som ny sammenbragt afdeling med stor diversitet både i forhold til kompetencer og personprofiler har en masse at lære i forhold til samarbejde med forskellige roller og ansvar.
1 NED og 1 OP er blevet en fælles referenceramme i vores afdeling.”

 Coloplast 

Samarbejde og adfærdsmekanik
med Mads Herschend

Skab et fælles sprog som hver dag bidrager til en stærkere kultur blandt jeres medarbejdere på arbejdspladsen

Foredragene tilpasses jeres program - og varer normalt 45-70min

Der er ingen begrænsning på antal deltagere til foredraget

Inden foredraget holdes møde om jeres aktuelle situation, anledning og relevans for jeres deltagere, så foredraget er tilpasset netop jeres situation

Vil du have Mads ud og holde foredrag hos jer?

Jeg kan hjælpe jeres arbejdsplads med at optimere samarbejdet. Lad os tage en uforpligtende snak med udgangspunkt i jeres situation. 

Kontakt

Mads Herschend
Tlf: 2616 1019
E-mail: foredrag@madsherschend.dk

Kontakt og book foredragsholder athenas