Udtalelse foredragsholder

REFERENCER OG UDTALELSER PÅ FOREDRAGSHOLDER MADS HERSCHEND

I foredrag med Mads Herschend involverer han deltagerne. Derfor har ansatte i mange virksomheder haft en rigtig god oplevelse, hvor de har kunne trække paralleller til deres egen hverdag og fået sat gang i tankerne om, hvordan de kan placere sig bedre hver dag og optimere deres teamwork.

Se her referencer på foredragsholder Mads Herschend – han har besøgt og arbejdet med en række forskellige virksomheder, som du kan læse udtalelser på her nedenfor:

Coloplast – foredrag for 40 ingeniører og fagspecialister til teamdag
 ... Mads Herschend var dagens "overraskelse" på vores teamdag, og Mads formåede med stor energi, humor og gode analogier fra cykelverdenen at få samtlige deltagere til at reflektere over sin egen livsindstilling og tilgang til sit arbejde. Det var perfekt og et godt afsæt for os, der som ny sammenbragt afdeling med stor diversitet både i forhold til kompetencer og personprofiler har en masse at lære i forhold til samarbejde med forskellige roller og ansvar. 1 NED / 1 OP er blevet en fælles referenceramme i vores afdeling."

Pernille Guldager – Head of Pilot Plant Material Processing Coloplast

Royal Unibrew – foredrag for 140 konsulenter til salgsmøde
 ... Tak for et forrygende spændende, energifyldt og relevant foredrag, som med en uventet vinkel dragede rammende paralleller til den måde, vi vælger at agere på ift. forandringer og udfordringer. Vi fik sat tankerne i gang i forhold til de små ting, vi kan gøre for at spille hinanden gode, og tanker om hvordan vi påvirker hinanden på tværs af organisationen. Dit fokus 1 OP/1 NED er allerede en del af vores kommunikation og fællessprog.
Derudover var det enormt motiverende at høre om din "rejse", og om hvordan den rette indstilling kan få et menneske igennem selv de mest håbløse situationer. Tusind tak!”

Kasper Ryttersgaard – Commercial Director Royal Unibrew

Fiskars – foredrag for ledergruppe
 ...1000 tak for skubbet Mads, og ikke mindst metaforen 1 OP og 1 NED. Det var meget relevant for vores ledergruppe ift. vores situation i Danmark, hvor vi har skulle forene forskellige gamle kulturer til én ny. Vi fik sat gange i tankerne og noget at arbejde med fremadrettet.”

Tomas Rotovnik – HR Director Scandinavia Fiskars

Arla Foods – foredrag 14 deltagere til teammøde

 ...Forandringsledelse er noget, vi arbejder med hver eneste dag. Dels for at sikre at vores ambitiøse mål nås, men også for at udvikle os selv og virksomheden. I forandringsprocesser er det ofte svært at få alle med. Men via eksempler fra hans tidligere karriere som cykelrytter var Mads på en indlevende og engageret måde god til at perspektivere til vores hverdag og give os nogle simple og effektive værktøjer, som vi alle kan bruge i en travlt hverdag.”

Jens Baand Larsen – Customer Operations Director Arla Food

Easyfood – foredrag for 190 medarbejdere i virksomheden

 ...Vi havde Mads på som foredragsholder i forbindelse med vores "anderledes arbejdsdag", hvor alle vores 160 medarbejdere bruger en dag på inspiration og læring. Mads formåede virkelig at få hele salen med i hans særdeles engagerende foredrag, hvor han bruger en kombination af humor, alvor og involvering af tilhørerne til at få placeret nogle budskaber, som vil komme enhver organisation til gode.
Her et par uger efter kan vi konstatere, at begreberne allerede er blevet en del af vores naturlige forståelse her i virksomheden.”

Flemming Paasch - Direktør Easyfood

Danske Tandplejere – foredrag for 20 tillidsrepræsentanter

 ...Danske Tandplejere havde fornøjelse af Mads Herschend til at afslutte vores arrangement for vores tillidsrepræsentanter på Hotel Nyborg Strand. Mads formår gennem sin personlige historie og rigtig historie at give noget videre til hans publikum, som er håndgribeligt og kan bruges i hverdagen." 

Elisabeth Gregersen - Formand Danske Tandplejere

Executive Cognito – foredrag for 13 ledere i netværksgruppe

 ...Vi havde stor glæde af Mads' foredrag, da Executive Cognito afholdte et gå-hjem-møde. Mads fik med sin meget ligefremme og hudløs ærlige tilgang åbnet op for nogle vigtige dialoger og refleksioner blandt vores medlemmer.
Hvordan forholder man sig, når lynet pludselig slår ned og man skal genopfinde sig selv - forventningerne til og fra sin omverden og måske endnu mere forventninger til sig selv? Det er både inspirerende og rørende at lytte til. Tak til Mads for at dele dit mindset med os alle: én op, én ned og fremad!
Jeg vil anbefale Mads' foredrag til enhver gruppe, der trænger til et kærligt skub.

Frank Ewert – Direktør Executive Cognito

British American Tobacco – foredrag for 60 konsulenter til salgsmøde

…Vi havde fornøjelsen af at have Mads som et motivationsboost til et nationalt salgsmøde, hvor det for os var afgørende, at det ikke tog udgangspunkt i vores hverdag - men i hvad andre har gjort, når de møder store udfordringer. Dette skulle give os et andet perspektiv på udfordringer, som ofte bliver små i en kontekst som den oplevelse, Mads har været igennem. Ligeledes er der ikke noget, som går renere ind, end når det er rigtige følelser og tanker, der kommer på bordet.
Mads leverede et indlæg med humor, nerve og et stærkt mantra, som den dag idag stadig bruges i vores salgsorganisation.”

Tony Nybo Ebbesen – Sales Manager Retail

 Ferrero – foredrag  for 20 konsulenter til salgsmøde

…1.000 TAK for et fantastisk spændende, indlevende, intensivt og ikke mindst super inspirerende foredrag i går. Jeg er virkelig glad for, at du kom, og det var rigtig udbytterigt – på mange planer. For hold nu op – du er virkelig stærk!! 1 OP”

Christina Andersen – Field Sales Manager Ferrero DK

 AS3 – foredrag 40 medarbejdere til afdelingsmøde

…Det var en fornøjelse at have Mads Herschend på besøg i vores virksomhed. Udover en utrolig fangende indledning på sit foredrag var Mads rigtig god til at lave en sammenhæng imellem hans verden i sporten og vores daglige tanker og hverdag. Mads kom med mange gode arbejdsmetoder og tankegange, som vi helt sikkert vil tage til os i AS3!”

Anne Kragelund - Driftskoordinator AS3

Best Sales A/S – foredrag for 15 sælgere til salgsmøde

Tilbagemeldingerne fra teamet har kun været positive og de har bestemt fået noget mentalt med på vores videre rejse FREMAD !

Super relevant historie, hvor man ser arbejdsdagen og ens hverdag fra en anden vinkel og får nogle gode punkter med f.eks en op, en ned, som man bestemt kan arbejde videre med, både personligt og Teammæssigt. Alt i alt et meget givtigt indlæg, som bliver præsenteret på en god og levende måde. Kan bestemt anbefales!"
Lars Wallentin - Adm. Direktør Best Sales A/S

Ung-i-Århus – foredrag for 20 fritidspædagoger til udviklingsdag

…Mads var nærværende, lyttende og professionel. Jeg talte både lige efter og sidst på dagen med mine medarbejdere omkring oplægget – og tilbagemeldingen fra dem var ret entydig. De syntes, at Mads var en spændende oplægsholder, som formåede at inddrage dem og var struktureret undervejs. Han var god til at perspektivere sine pointer og oplevelser til noget genkendeligt fra deres hverdag. De fik hver især en god oplevelse og ny viden og inspiration med fra foredraget. 

Jeppe Lauge Nielsen - Fritidscenterleder i Århus Kommune

Carl-Ras – foredrag for 30 konsulenter til salgsmøde

…Underholdende og skarpt indlæg fra den unge mand – der blev grinet ved alle bordene, samtidigt med at vi hver især fik noget med hjem at tænke over i forhold til vores arbejde. Koblingen til vores hverdag blev tydeligt skabt med 1 OP/1NED. Han var super motiverende og inspirerende. Tak for en rigtig god start på vores kursusdag.”

Jørgen Tøtterup – Salgsdirektør Carl-Ras

 Fuglsanggården – foredrag for 24 medarbejdere til teamdag

…Fuglsanggårdens køkken havde et super godt foredrag med Mads. Man får klart følelsen af, at hvor der er vilje - er der vej.
Mads viste, hvordan man kan bruge simple redskaber i kulturen til at ændre kommunikationen og følges ad. Han servede foredraget med engagement og indføling. Vi kan klart anbefale Mads herfra!”

Helle Thomsen - Plejecenterleder Fuglsanggården 

Easyfood – foredrag for 10 sælgere til salgsmøde

…Vi har i salgsgruppen haft fornøjelsen af et meget inspirerende foredrag af Mads, som jeg kraftigt kan anbefale. Mads formåede på en fin og enkel måde at drage paralleller til sportens verden med 1 op og 1 ned, sætte tingene i perspektiv og hjælpe med nogle gode værktøjer til at holde fokus på de rigtige steder for at opnå sine mål.”

Sebastian Weaver – CCO Easyfood

Scandic Food – foredrag for 18 konsulenter til salgsmøde

 ...Fantastisk indslag til vores salgsmøde – det fik sat gang i tankerne og gav stof til eftertanke. Det er altid godt med en øjenåbner, som skubber til og flytter nogle overbevisninger hos medarbejderne – det gjorde det her foredrag. Det var forfriskende pointer, som satte vores hverdag i perspektiv. Det var interessant med dit medbragte ”1 OP og 1 NED” fra cykelverden.” 

Lars Hald – National salgsdirektør Scandic Food

Danaweb – foredrag for 18 medarbejdere til salgsseminar

 ...Folk flytter sig, når man har noget på hjertet. Mads har noget på hjertet, og derfor kan man ikke undgå at blive fanget af hans historie. Historien er så autentisk og inspirerende, at hverdagens udfordringer pludselig virker små og overkommelige for medarbejderne. Evnen til at tænke #FREMAD er noget en hver organisation kan bruge – både når man sætter mål og ikke mindst, når man skal indfri dem. Mads var god til at bruge hans oplevelse til at få os til at reflektere over vores egne evner til at tænke stort og ikke lade os begrænse. Der er kun en vej #FREMAD!”

Thomas Frost – Salgsdirektør Danaweb

Orkla Health – foredrag for 40 medarbejdere til salgsmøde

…Vi inviterede Mads til at holde et foredrag i forbindelse med et større salgsmøde, som sluttede af med en stor galla award med mange forskellige priser.  Med Mads’ omdrejningspunkt og motto ”Fremad” er det muligt at relatere Mads' motiverende pointer til vores hverdag her på kontoret og de udfordringer, vi oplever der. Mads leverede et helt igennem fængslende foredrag. Han forstår om nogen at fange lytterne og involvere dem. Det blev ikke et foredrag om en ulykke som ændrede alt, men et inspirerende og motiverende foredrag om, hvordan man hver dag har et valg i, hvordan man vælger at angribe vores udfordringer…”

Dorthe Schlichter – Marketing Manager Orkla Health

McDonald's – foredrag for 36 teamledere til teamledermøde

…Mads fik med sin personlige historie og det, han har gennemgået for at kunne leve en ny drøm ud, virkelig sat nogle gang i noget hos de tilhørende. Stor respekt for det Mads i dag har opnået på trods af den meget alvorlige ulykke, han har været udsat for.
Mads er et levende bevis på, at selvom ens drømme af den ene eller anden årsag pludselig tager en drejning, så er der stadigvæk masser af muligheder for den som har viljen, motivationen og som tør.”

Claus Strand – Franchisetager McDonald's

PLACER JER ORDENTLIGT I FELTET

Flere referencer på foredragsholder Mads Herschend

Sønderborg Kommune – foredrag for medarbejdere

...Foredraget har levet op over alle mine forventninger! Din personlighed skaber et trygt miljø for medarbejderne, således at de går derfra overbeviste fra foredraget. Derudover fik fin entusiasme dem til at reflektere over de udfordringer, som de netop nu står overfor, samt at åbne op for at tale om netop disse. Mit indtryk er, at foredraget har givet mange af medarbejderne motivation til at tage ansvar for deres problemstillinger på arbejdet."

Petra Grünewald, Projektleder i Sønderborg Kommune

 Vestsjællands Dental – foredrag til kursusdag

…Vi fik tilbagemelding fra vores deltagere, hvor der overalt var stor tilfredshed med Mads' foredrag om motivation i forandringer og modgang. Indholdet i foredraget skabte efterfølgende god diskussion i forhold til vores mange deltageres arbejde på klinikkerne – men lige så meget fremførelsen og hans energi på scenen skabte smil på læben og latter blandt bordene…”

Leif Pedersen – Direktør Vestsjællands Dental

Foreningen Nydansker – foredrag for ansatte

…Mads Herschend har leveret et super motiverende oplæg til mine kolleger og mig, med en indlevelse og en professionalisme som man sjældent ser hos en så ung person. Det er et engagerende, hudløst ærlig og utroligt motiverende foredrag, som efterlader en med nye perspektiver til at imødegå forandringer på arbejdspladsen.
Jeg kan kun anbefale andre at booke Mads og deltage til hans foredrag og arbejde med de enkle klare budskaber. RESPEKT.. og Fremad!”

Torben Møller-Hansen – Direktør Foreningen Nydansker

Fyns Almennyttige Boligselskab – foredrag til afdelingsmøde

… Mads var både inspirerende og motiverende overfor netop vores afdelingsbestyrelsesmedlemmer. Historierne og de emner, der blev bragt op, gav stof til eftertanke og var aktuelle i forhold til vores kursus. Samtidig har han en dejlig humoristisk og optimistisk tilgang til livet. Så herfra skal lyde en stor tak for et motiverende foredrag!  

Britt K. Strehlau – Direktionssekretær Fyns Almennyttige Boligselskab

Helsinge Hallerne - foredrag for ansatte

...Ramt i hjerteregionen igen. Dybt, medfølende, ægte og meget personligt foredrag, hvor vi nemt kunne perspektivere til vores egne udfordringer.
Vekselende mellem smil, glæde og humor over mod den meget seriøse del, hvor tankerne bliver vækket, og vi bliver mindet om, hvor "sårbare" vi er, når vi ikke tager fat, og hvor hurtig en helt almindelig dag på kontoret pludselig som lyn fra en klar himmel kan ændre hele situationen. Og selv om jeg havde hørt foredraget ganske kort tid inden, blev der sat gang i nye tanker. Overrasket og overbevist.
Tak Mads – vi er klar til at gå/se FREMAD!"

Jan Dissing - Hal-direktør Helsinge Hallerne

Ringkøbing Skole - foredrag for ansatte

"... Tak for et fantastisk møde med dig og et foredrag om motivation og mental styrke på Ringkøbing Skole. Du kom virkelig udover rampen og bragte sportsverdenen og skoleverdenen sammen på en super relevant måde. Jeg blev meget inspireret af dit foredrag. Jeg synes, at du forbandt dine personlige erfaringer og katastrofen sammen på en fornem og inspirerende måde."
Britta Junge – Lærer på Ringkøbing Skole

Linie 10 - foredrag for ansatte

"... Han havde under foredraget vores fulde opmærksomhed og fortalte med indlevelse, humor og alvor omkring sin kamp tilbage til livet, og det liv han ønsker at leve. Mads er en autentisk og god formidler, som har en god fornemmelse for at blande foredrag, hvor deltagerne er passive med en spørgerunder og andre aktiviteter, hvor vi var aktive. Alt omkring foredraget var tilpasset til aftalte tid og afrundet på meget professionel vis."
Allan Kierkegaard – Skoleleder Linie 10

Idrætshøjskolen Bosei

…Vi har haft fornøjelsen af Mads Herschend som foredragsholder på Idrætshøjskolen Bosei. Mads er en skarp formidler, som evner at fortælle sin spændende og gribende historie helt i øjenhøjde, hvor ingen tilhører er i tvivl om, hvad budskabet er; nemlig at tage fat om udfordringerne, vi står overfor – og så ellers bare FREMAD. Mads inddrager aktuelle eksempler, hvilket giver deltagerne en direkte identifikation og en tro på, at det kan lade sig gøre at fuldføre et mål trods store udfordringer…”

Kenneth Retslov – Forstander på Idrætshøjskolen Bosei

Danish Bike Awards 2014 – nomineret til årets profil

"...Mads Herschend gjorde sig i 2014 voldsomt bemærket. Den unge cykelrytter styrtede slemt i et A-klasse landevejsløb og måtte efterfølgende, i livsfare, flyves fra Sorø til Rigshospitalet i København, hvor han blev lagt i kunstigt koma. Rækken af skader var lang. Ikke desto mindre kæmpede Herschend sig igennem og gjorde sig, så snart han kunne komme til det, til talsmand for bedre sikkerhed i forbindelse med cykelløb – og cykling generelt. Den kamp og indstilling har inspireret og motiveret mange og er også blevet taget til efterretning i dansk cykelsport på alle niveauer."

Har disse referencer skabt ro – så tag endelig kontakt til Mads. Du kan kontakte Mads ved at trykke i boksen nedenfor - al kontakt er naturligvis uforpligtende.

Vil du høre mere?
Har du en forespørgsel til Mads og vil gerne høre mere? Så kontakt uforpligtende Mads her:

KONTAKT

 

Mads Herschend
Tlf: 2616 1019
E-mail: foredrag(a)madsherschend.dk

book foredragsholder athenas